Privacybeleid

Info

In deze verklaring van privacybeleid legt Exception B.V., gevestigd te (9723 JA) Groningen aan het adres Kieler Bocht 15-D, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 66371562(hierna “Exception” of “wij”), uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.exception.nl, onze (potentiële) klanten en onze (potentiële) relaties. Wij gaan dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Deze gegevens worden dan ook niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met de diensten van Exception te maken hebben.

Versie van deze privacy verklaring: september 2020

Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van onze privacy verklaring, neemt u dan contact met ons op.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een contactformulier wil invullen, wordt aan u gevraagd om uw gegevens in te vullen.
Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die we via cookies hebben verzameld. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Verzamelen we persoonsgegevens via onze website?

Op deze website worden op geautomatiseerde wijze geen persoonsgegevens verzameld. Via de contactformulieren op deze website wordt de ingevulde informatie aan ons verzonden.Deze informatie bestaat uit de gegevens die u heeft ingevuld.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Wij gebruiken cookies ten behoeve van een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud af te stemmen op uw voorkeuren.

Het doel van onze cookies

De cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels de browser-instellingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen we niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. We hebben alles gedaan om uw privacy te waarborgen. Zo hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, is het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, “gegevens delen” is uitgezet en hebben wij Google niet toegestaan uw gegevens voor andere Google diensten te gebruiken. Meer informatie over het beleid van Google Analytics staan hier

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browser-instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Dingen die u altijd kunt doen: Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties. Geef in de browser-instellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden. U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden hoe u cookies kunt uitschakelen. Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Social Media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vindt u de verschillende privacy verklaringen:

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten exception.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke (boekhoud)verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Welke rechten heeft u?

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzage-verzoek indienen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken afhandelen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via communicatie@exception.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten “Persoonsgegevens”.
Alle verzoeken om informatie aan dienen vergezeld te gaan met een geldige identificatie van de verzoeker, waarbij wij de identiteit van de verzoeker mogen verifiëren, om de privacy van betrokkenen bij eventueel ongeïdentificeerde verzoeken te beschermen.
Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Exception behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, vanzelfsprekend in overeenstemming met de geldende wetgeving. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.