Privacy verklaring en disclaimer

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom dragen wij ook bij aan initiatieven van het bedrijfsleven ter bescherming van uw privé-gegevens, zowel in ons bedrijf als op internet. Naast deze garantie tot discretie met betrekking tot uw privé-gegevens kunt u ook rekenen op transparantie van onze overeenkomsten.

  • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt; wij verzamelen alleen gegevens die onmisbaar zijn voor een optimale kwaliteitsservice.
  • Wij limiteren de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot alleen de medewerkers die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Wij zien er op toe dat deze medewerkers uiterst zorgvuldig omgaan met deze informatie; wij verifiëren regelmatig de identiteit van de klanten die ons opbellen om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot uw gegevens.
  • Wij vragen u met nadruk om uiterst zorgvuldig met uw login gegevens en wachtwoorden om te gaan om misbruik te voorkomen.
  • Wij garanderen dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met het vertrouwen dat u ons schenkt.
  • Wij eisen van ondernemingen waar wij mee samenwerken dat zij conform onze principes handelen.
  • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen.

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Exception aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Exception behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exception.